Připomínky městské části Praha 20 k návrhu Metropolitního plánu ke společnému jednání (2018)

Na svém 29. zasedání konaném dne 25. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 návrh připomínek k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), a to pro fázi společného jednání.

Schválené připomínky jsou obsažené v níže uvedené příloze.

Priloha_c_1_Pripominky_k_navrhu_MPP_2018-schválené ZMČ dne 25.6.2018 pod č. ZMC_29_22_0191_18