K čemu bude Metropolitní plán sloužit

Metropolitní plán by měl stanovit celkovou koncepci a z ní vyplývající příslušné regulativy pro celé správní území Prahy. Snahou zpracovatelů je nejen stanovit, kde je a kde není možné stavět a jak je možné území využívat, ale snažili se také definovat kompoziční upořádání města s důrazem na vztah zástavby a veřejných prostranství, zástavby a krajiny ve městě a v neposlední řadě na vztah městské a otevřené krajiny. Proto, na rozdíl od současného plánu, stanoví Metropolitní plán pro zastavitelné stavební lokality základní typy urbánních struktur, které je při změnách v území nutno respektovat. Na celé zastavitelné území je také nově stanovena i výšková regulace.