Vyhlášení dotačního programu 2016

Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha – rok 2016 – fyzická osoba

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha – rok 2016 – právnická osoba

Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých formou individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 v roce 2016

Žádost o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace