Kroniky MČ 1. část

Pamětní kniha obce Chvaly

Pamětní kniha obce Svépravice

Kronika besedy Jos. Jak. Tyl Hor. Počernice

Městys Horní Počernice

Městys Horní Počernice 2. díl

Kronika 1982-1984

Kronika 1985-1988

Kronika 1989-1992

Kronika 1993-1996

Kronika 1997-1999