Místní Agenda 21 a Zdravá Městská část Horní Počernice

MA21_logo

Místní Agenda 21: „S úctou k odkazu předků, s ohledem na potřeby současníků, s odpovědností za budoucnost potomků“

veřejná správa + občané + spolky + organizace + firmy

 

Kritéria Prahy 20:

kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování

průběžná a aktivní komunikace s veřejností – budování partnerství

při naplňování potřeb občanů jednat s vědomím, že zdroje ekologické, ekonomické i sociální jsou vyčerpatelné

logo_Zdrava_MClogo_NSZM_CR

Zdravá městská část Horní Počernice

Zdravá městská část JE:

dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt vycházející z Místní Agendy 21, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města.

Zdravá městská část NENÍ:

ukončený ani současný stav městské části

 

 

 

Jak to děláme?

1. Pořádáme osvětové akce:

 

Den Země: Oslavy Dne Země, Ekologická olympiáda zástupců všech našich ZŠ z 3. a 7. ročníků

Dny bez úrazů: „S kolem bezpečně na prázdniny“

Dny zdraví: Počernice v pohybu

Společenská komunitní akce: Formanské slavnosti

2. Zapojování veřejnosti do společného rozhodování

Veřejné fórum udržitelného rozvoje – 10 problémů

Jednou za 1-2 roky mají možnost občané formulovat své náměty na problémy ze všech oblastí života, které by vedení obce mělo v nejbližší době řešit. Hlasováním pak je následně vybráno 10 těch nejdůležitějších, ke kterým jsou následně   schválena vedením obce opatření pro jejích řešení.

Participativní rozpočtování – Investice na přání

Občané všeho věku a místní organizace mají možnost navrhnout investiční projekt, který by se měl z rozpočtu MČ. Celková vyčleněná částka z rozpočtu MČ pro takové projekty je 1 milion ročně.

Příklady realizací takových projektu:

Chvalská matematická kostka, Pumptrack, Park Poznání, Vizuální odclonění velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad v Třebešovské ul., Cvičební sestava Na Stráních a Boulderové hřiště v areálu FZŠ Chodovická

 

O projektu Zdravá městská část Praha 20

K plnění úkolů Místní Agendy 21 realizuje městská část projekt „Zdravá městská část Horní Počernice“. Pro jeho kvalitní realizaci se MČ stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR 6. listopadu 2013 na valné hromadě členů asociace konané v Hodoníně.

Projekt „Zdravá městská část Horní Počernice“ se zaměřuje na všechny oblasti života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel naší městské části. Není to ale pouze stav prostředí, ale zejména životní styl lidí, jejich spokojenost.

Základní myšlenka

Rozvoj otevřené, vzkvétající, nápadité, udržitelné městské části pro kvalitní život občanů, kterým dává aktivní možnost při rozhodováni o celkovém rozvoji městské části.

Cíl

  • zvýšení kvality života obyvatel Horních Počernic a…
  • podpora zdraví, to vše při respektováni…
  • principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se…
  • strategickým plánováním a probíhá za předpokladu…
  • zapojení veřejnosti

Udržitelný rozvoj = rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.