Dotaz Bc. Hájkové z jednání ZMČ dne 15.6.2015

Proč se nedodržují nová pravidla Hornopočernického zpravodaje?

Vyjádření Mgr. Ladislava Stýbla k dotazu Bc. Hájkové

K věci mohu uvést pouze vysvětlení, které jsem již paní Hájkové podal v naší e-mailové komunikaci. Pravidla HPZ mohou být dodržována teprve od chvíle, kdy vstoupí v oficiální platnost a kdy je jejich znění zveřejněno v podobě, aby se s ním mohli přispěvatelé seznámit a v dostatečném časovém předstihu, aby se jím mohli řídit. V případě zmiňovaného červnového čísla bylo znění Pravidel definitivně schváleno Radou MČ a předáno k dispozici Redakční radě a mé osobě až dne 20. 5. 2015 (toho dne byla Pravidla po mých opakovaných dotazech zaslána v konečné Radou schválené verzi na můj mail paní místostarostkou Evou Březinovou), přičemž uzávěrka minulého čísla byla již 22. 5. 2015. Záhy poté byla Pravidla zveřejněna na webových stránkách. Přispěvatelé ale zcela objektivně nemohli mít dostatek času na to, aby se s Pravidly náležitě seznámili a mohli se podle nich zařídit. Redakční rada (nad inkriminovaným červnovým číslem se sešla 28 .5. 2015) se i po konzultaci se zástupcem Vydavatele, paní Březinovou, shodla na tom, že za takových okolností není možné trvat na dodržování Pravidel a že proto vstoupí v plnou platnost až od dalšího čísla. V daném čísle právě proto vyšla Pravidla alespoň ve zkráceném znění (s odkazem na znění kompletní) a teprve poté bylo možné podle Pravidel podstupovat, aniž bychom se dostávali do možných sporů ohledně toho, zda přispěvatelé měli či neměli dostatečnou možnost se s nimi seznámit a přizpůsobit se jim. Do doby než byla Pravidla přijata bylo postupováno podle rozhodnutí Redakční rady a zákona, který právo na odpověď samozřejmě obsahuje. Toto právo nikdo nikomu neupřel, čehož důkazem je i reakce paní Hájkové uveřejněná v letním čísle HPZ. O tom, že byla naše obava z nedostatku času na seznámení s Pravidly zcela oprávněná však svědčí mj. i písemná reakce paní Hájkové z červencového/srpnového HPZ, která nové znění Pravidel z hlediska rozsahu nerespektuje, přestože byla Pravidla zveřejněna s dostatečným předstihem a není již naprosto žádný důvod k tomu, proč by respektována být neměla. Redakční rada se během přípravy červencového/srpnového čísla shodla na tom, že v tomto případě učiní výjimku a text reakce paní Hájkové v plném rozsahu zveřejní. Tato výjimka se však již opakovat nebude a příště již bude přikročeno k řešení ve smyslu Pravidel u všech přispěvatelů bez výjimky.

Ladislav Stýblo