Materiály na 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 23. května 2022 od 13:00 hodin v Divadle, Horní Počernice

 

3.01 Konsolidovaná DÚR stavby „D0 510 zkapacitnění“

Návrh bodu

 

3.02 Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027“

Návrh bodu