Materiály na 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 36. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 11. července 2022 od 16:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

4.01 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ve znění pozdějších předpisů – připomínkové řízení

Návrh bodu 

 

4.02 Oznámení o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech pro provozovnu CZA01021 O.K. servis chlazení s.r.o., IČ: 27392121, Praha 20 – Horní Počernice

Návrh bodu 

 

4.03 Souhlas s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí Solární pouliční lampy na sloup 7W 1000lm

Návrh bodu