Předseda:

  • Hošek Vladimír

Tajemník:

  • Bc. Jáně Veronika

Členové:

  • Stibor Jiří
  • Schmidtová Jaroslava
  • Češpivová Anna
  • Šulc Radim
  • Moravcová Hana
  • Mgr. Matěchová Jitka
  • Baraník Petr
  • Mgr. Karolína Klímová


Poslední jednání komise proběhlo: 11. 2. 2019 v 17:30

Příští jednání komise proběhne: 11. 3. 2019 v 17:30


Zástupce předsedy: Jiří Stibor