Materiály na 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 15. března 2023 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

 

3.01 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 4216/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa
Ortofotomapa celkový pohled
Usnesení RMČ ze dne 16. 2. 2023
Výpis z KN

3.02 Vydržení části obecního pozemku KN parc č. 571/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa
Výpis 571 – 1

3.03 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4105/7 a pozemku parc. č. 171/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Geometrický plán
ORTO_171-3
ORTO detail 4105 7

3.04 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 1588/19 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Orto foto

3.05 Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 3907 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 
GP 
Záměr prodeje
Výpis z KN
Ortofotomapa předmětu prodeje

3.06 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k části pozemku KN parc. č. 3976/7 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa
Usnesení RMČ ze dne 2. 3. 2023 
Výpis z KN

3.07 Revokace usnesení č. ZMC/38/1/0302/22 ze dne 19. 9. 2022

Návrh bodu 

4.01  Rozpočtové opatření č. 1 MČ Praha 20 na rok 2023 – úprava schváleného rozpočtu

Návrh bodu 

4.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 77 až č. 81 schválená Radou městské části Praha 20 v roce 2022 a rozpočtových opatřeních č. 2 až č. 12 schválená Radou MČ Praha 20 v roce 2023

Návrh bodu 

4.03 Informace o finančním vypořádání MČ Praha 20 za rok 2022

Návrh bodu 

5.01 Výjimka pro žadatele z řad místních spolků seniorů o finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 20

Návrh bodu 

5.02 Žádost spolku Nepuri z.s. o individuální dotaci na podporu celoroční činnosti spolku Nepuri z.s.

Návrh bodu 
Karta k žádosti o dotaci Nepuri

5.03 Žádost spolku Klub historických vozidel Horní Počernice z.s. o individuální dotaci na pořádání akce Veteránpárty 2023

Návrh bodu

5.04 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích

Návrh bodu 

5.05 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na podporu sportovního turnaje v kickboxu – Novoroční Pražský pohár 2023

Návrh bodu 

5.06 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na podporu dětí a mládeže v oblasti sportu – fotbal

Návrh bodu 

5.07 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu 

5.08 Žádost organizace SEMIRAMIS z.ú. o individuální dotaci na terénní program Horní Počernice

Návrh bodu 

6.01 Návrh pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 – Investice na přání VII. pro rok 2023

Návrh bodu 

6.02 Návrh na ustanovení odpovědného politika za místní Agendu 21 a projekt Zdravá MČ Horní Počernice

Návrh bodu 

6.03 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu 

6.04 Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 na rok 2023

Návrh bodu 

6.05 Plán kontrol Finančního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu 

6.06 Rezignace na funkci přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 9

Návrh bodu