Materiály na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat ve středu 31. ledna 2024 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

 

3.01 Smlouva o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností Rodinné domy Chvalka s.r.o. k investičnímu záměru „3xRD + Garáže Na Chvalce“

Návrh bodu
DAROVACI smlouva RD Na Chvalce
ortofotomapa prostupu územim západním směrem
PŘÍLOHA Č.1 – TABULKA Č.1 – SPECIFIKACE POZEMKU anonymizována
PŘÍLOHA Č.2 – KATASTRALNI SITUACNI VYKRES – STAVAJICI STAV A4
PŘÍLOHA Č.3 – KATASTRALNI SITUACNI VYKRES – VYZNACENI CASTI PREDAVANYCH POZEMKU A4
PŘÍLOHA Č.3A – KATASTRALNI SITUACNI VYKRES – VYZNACENI CASTI PREDAVANYCH POZEMKU MC A4 v2023 11 07
PŘÍLOHA Č.3B – KATASTRALNI SITUACNI VYKRES – VYZNACENI CASTI SMENENYCH POZEMKU S MC A4 v2023 11 07
PŘÍLOHA Č.4 – KOORDINACNI SITUACE PROJEKTU A3
PŘÍLOHA Č.5 – SPECIFIKACE PROJEKTU INFRASTRUKTURY v 2023 11 07
PŘÍLOHA Č.6 – BAREVNY JIZNI POHLED Z PLANOVANE SLEPE ULICE A3
PŘÍLOHA Č.7 – KATASTRALNI SITUACNI VYKRES – ZAKRES PRUCHOZIHO KORIDORU A3 v2023 11 07
Smlouva o smlouve budouci darovaci S-20-2020-0050 anonymizovana
Smlouva o spolupraci BD Chvalka anonymizovana
Usneseni RMC 6.2.2020
Usneseni RMC 14.12.2023 Stanovisko k PD pro spolecne rizeni
Usneseni RMC 20.6.2019

 

4.01 Úprava podnětu na změnu územního plánu č. 3/2022 „LOKALITA XAVEROV – HORNÍ POČERNICE“

Návrh bodu
Novy stav – arch.pudorys
Novy stav – plochy dotcene zmenou
Novy stav – UP platny
Novy stav – UP zakres zmen
Novy stav – uzemi dotcene zmenou
Podnet na zmenu UP 3.2022 Xaverov doplneni z 18.12.2023 FINAL
Stavajici stav-UP zakres zmen

 

5.01 Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2029

Návrh bodu 

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 59 – 75 schválené Radou městské části Praha 20 pro rok 2023

Návrh bodu 

6.01 Aktualizace Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 20

Návrh bodu 

7.02 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

7.03 Informace o rezignaci člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu 

7.04 Výsledky Plánu kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 na rok 2023

Návrh bodu