Materiály na 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 15. listopadu 2021 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

1. Zahájení

2. Schválení programu

3.01 Uzavření Smlouvy o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností RD Počernice s.r.o.

Návrh bodu

4.01 Informace o rozpočtových opatřeních č. 71 až č. 89 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

4.02 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 30.9. 2021

Návrh bodu

5.01 Žádost organizace Semiramis, z.ú. o individuální dotaci na projekt „Terénní program Horní Počernice“

Návrh bodu

5.02 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu 

5.03 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu 

5.04 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu Domova pro seniory Bethesda

Návrh bodu 

5.05 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu chráněného bydlení na Xaverově

Návrh bodu

5.06 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „ŠKOLIČKA – školka na nečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory“

Návrh bodu

5.07 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „Mumraj je vícegenerační dům“

Návrh bodu 

5.08 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu 

5.09 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

5.10 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu celoročních sportovních aktivit a podporu provozu a údržby sportovišť TJ Sokol Horní Počernice, spolek v roce 2021

Návrh bodu 

5.11 Žádost TopTennis Xaverov s.r.o., o poskytnutí individuální dotace na podporu tenisového klubu v Horních Počernicích na Xaverově

Návrh bodu 

5.12 Žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Praha – Chvaly o individuální dotaci na podporu celoroční činnosti SDH Chvaly v roce 2021

Návrh bodu

6.01 Oznámení o veřejném projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Návrh bodu 

Grafická část s vyznačením porovnání

Oznámení veřejného jednání AZUR 5

Příloha č.1 – Návrh připomínek ZMČ k AZUR 5 pro veřejné projednání

Příloha k usnesení RMČ č. RMČ 

Připomínky RMČ k veřejnému projednání 5. 11. 2021

Připomínky ZMČ ze společného jednání 21. 9. 2020

Tabulky s vyznačení porovnání 

Text s vyznačením porovnání 

7.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu 

7.02 Informace o rezignaci člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu