Tajemník:

  • Bc. Siničáková Martina

Členové:

  • Kadlec Miroslav
  • Kraus Alfréd
  • Žídek Ondřej
  • Fišer Michal


Poslední jednání komise proběhlo: 19. 3. 2024 v 14:00

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.


  1. jednání Komise majetkové, investiční a energetické: