2002

Počet volených členů
zastupitelstva
Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
25 10 421 3 799 36.46 3 755 86 514

 

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 739 7.79 25 7.78 2
Komunistická str.Čech a Moravy 13 293 15.37 25 15.36 4
Občanská demokratická strana 46 544 53.80 25 53.79 14
Unie svobody-Demokratická unie 6 755 7.81 25 7.80 2
Česká str.sociálně demokrat. 13 183 15.24 25 15.23 3

volby2002_1387381784