Předseda:

  • Mgr. Štrobová Alena

Tajemník:

  • Bc. Horáková Petra

Členové:

  • PhDr. Foglarová Zuzana
  • Ing. Herian Milan
  • Mgr. Horká Blanka
  • Kočí Jaroslav
  • Bc. Liška Ivan
  • Urich Dominik


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontroluje dodržování předpisů ostatními výbory zastupitelstva a úřadu na úseku samostatné působnosti. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.