Předseda:

  • Alexová Eva

Tajemník:

  • Bc. Krchňák René

Členové:

  • Ing. Forman David
  • Brunner Jan
  • JUDr. Ďurica Milan
  • Ing. Vacek Miloš
  • Bc. Liška Ivan


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontroluje dodržování předpisů ostatními výbory zastupitelstva a úřadu na úseku samostatné působnosti. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. Zápisy kontrolního výboru budou zveřejněny po souhlasu ZMČ. Místopředseda: Ing. Milan Herian