Předseda:

  • Mgr. Měšťan Petr

Tajemník:

  • Mgr. Konejlová Štěpánka

Členové:

  • PhDr. Liška Roman
  • Hukal Jaromír
  • Šebek Jiří
  • Malina Svatopluk
  • Mgr. Franěk Miroslav
  • Bc. Ďurica Martin Dis.
  • Urich Dominik
  • Hlaváčková Klára


Poslední jednání komise proběhlo: 19. 9. 2018 v

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.


Zástupce předsedy: Jiří Šebek