Předseda:

  • Mgr. Měšťan Petr

Tajemník:

  • Mgr. Konejlová Štěpánka

Členové:

  • Hukal Jaromír
  • Šebek Jiří
  • Malina Svatopluk
  • Mgr. Franěk Miroslav
  • Bc. Ďurica Martin Dis.
  • Urich Dominik
  • Hlaváčková Klára


Poslední jednání komise proběhlo: 4. 9. 2019 v 16:30

Příští jednání komise proběhne: 9. 10. 2019 v 16:30


Zástupce předsedy: Jiří Šebek