Materiály na 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 4. března 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2019 a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2024

3.01 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu spočívajícího v návratu využití území v lokalitě Horní Počernice – východ do stavu územního plánu před schválením změny č. Z 1405/06

Návrh bodu
A 09 Náchodská
A 10 Bílý vrch
MAPY UZEMNI STUDIE
Návrh na pořízení změny územního plánu-podání z 27. 4. 2018
pozemky dotčené návrhem změny UPn
Příloha č. 1 – přehledný zakres území na kterém je změna navrhována
REAKCE~1
situace na podkladě katastrální mapy
usn. RMČ 118 3 2648 18 ze dne 5. 6. 2018
usn. RMČP20 č.4 3 0059 18 ze dne 13. 12. 2018
usn. ZMČ 14. 9. 2018 stažení projednávaného bodu změna UPN před 1405.06
usn. ZMČ 22 2 0089 17 ze dne 18. 9. 2017
usneseni RMČP20 č. 126.15.1870.18 ze dne 4. 9. 2018
vyjádření IPR 2018 Horní Počernice vychod nezastavitelnost návrh Polydorové
Z 1405 – 06
Změna UP Z1405-vyjádření urbanistky
1405_2_v04

3.02 Návrh na schválení pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem – Investice na přání III

Návrh bodu

4.01 Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 4036/541 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

5.01 Informace o rozpočtových opatřeních č. 132 až 139 schválených Radou městské části Praha 20

Návrh bodu

5.02 Aktuální ekonomické informace, finanční vypořádání 2018

Návrh bodu
Ekonomické informace k datu 31. 12. 2018

6.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 7 3. 1. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 2 29. 11. 2018 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 3 7. 12. 2018 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 4 13. 12. 2018 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 5 18. 12. 2018 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 6 20. 12. 2018 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 8 10. 1. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 9 15. 1. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 10 24. 1. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 11 6. 2. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 12 7. 2. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 13 14. 2. 2019 veřejné

7 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

8.01 Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 na rok 2019

Návrh bodu

8.02 Zpráva o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 za rok 2018

Návrh bodu
výsledná činnost 2018 MP

8.03 Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie České republiky v Horních Počernicích za rok 2018

Návrh bodu
výroční zpráva PCR 2018

8.04 Zřízení Výboru pro dopravu ZMČ Praha 20

Návrh bodu
Příloha č. 1 žádost šance MCP20 001465 2019 2
Příloha č. 2 výbor pro dopravu důvodová zpráva

8.05 Jednací řád ZMČ Praha 20 a výborů ZMČ Praha 20

Návrh bodu
Příloha č. 1 žádost šance MCP20 001465 2019 2
Příloha č. 2 návrh usnesení JR ZMČ Kluby zastupitelů
Příloha č. 3 usnesení RMČ 8 10 0089 19

8.06 Zřízení služby Senior taxi

Návrh bodu
Příloha č. 1 žádost šance MCP20 001560 2019
Příloha č. 2 důvodová zpráva senior taxi

8.07 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

8.08 Informace – Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR

Návrh bodu

8.09 Informace – volby do Evropského parlamentu

Návrh bodu

8.10 Informace o poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2019

Návrh bodu

8.11 Informace o plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2018 a Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2019.

Návrh bodu