Předseda:

  • Mgr. Cibochová Alžběta

Tajemník:

  • Mgr. Arnošt Jiří

Členové:

  • Weberschinke Jiří
  • Hadačová Nataša
  • Kočí Jaroslav
  • Ing. Tikman Petr


Poslední jednání komise proběhlo: 2. 10. 2019 v 17:00

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.


Zástupce předsedy: PhDr. Foglarová Zuzana    

Zápisy

2019

Ostatní