Materiály na 7. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 7. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 21. října 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Záměr odejmutí mostu Na Svěcence a komunikace vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha ze svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu