Předseda:

  • Ing. Podhorský Martin

Tajemník:

  • Ing. Harwot Pavel

Členové:

  • Ing. Vacek Miloš
  • Ing. Čiperová Markéta
  • Ing. Římal Zbyněk
  • Ing. Jukl Jindřich
  • Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine
  • Hampl Josef
  • Ing. Boček Petr
  • Ing. Růžičková Eva


Poslední jednání komise proběhlo: 23. 11. 2020 v 17:00

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.


Zástupce předsedy: Ing. Miloš Vacek

Zápisy

2020

Ostatní