Předseda:

  • Polydorová Karla

Tajemník:

  • Ing. Palavský Miloslav

Členové:

  • Ing. Vacek Miloš
  • Ing. Čiperová Markéta
  • Ing. Římal Zbyněk
  • Ing. Jukl Jindřich
  • Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine
  • Hampl Josef
  • Ing. Koktan Petr
  • Ing. Růžičková Eva


Poslední jednání komise proběhlo: 29. 7. 2018 v 17:00

Příští jednání komise proběhne: 9. 9. 2019 v 17:00


Zástupce předsedy: Ing. Miloš Vacek


  Pravidla obsahové náležitosti k žádostem o vyjádření na komisi výstavby a územního rozvoje PFD

Zápisy

Ostatní