Předseda:

  • Hubálková Zuzana

Tajemník:

  • Mgr. Kazda Viktor

Členové:

  • Víchová Jana
  • Rosová Iva
  • Cibochová Alžběta
  • Bc. Liška Ivan


Poslední jednání komise proběhlo: 21. 2. 2024 v 18:00

Příští jednání komise proběhne: 20. 3. 2024 v 18:00


Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického zpravodaje

Pravidla

 

Zápisy

2024

2023

2022

2021

2020

Ostatní