Materiály na 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

 

3.01 Dopravní situace v Horních Počernicích v souvislosti s výstavbou Pražského okruhu – zpětvzetí žaloby

Návrh bodu