Materiály na 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 30. ledna 2023 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

 

3.01 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za účelem prodeje části obecního pozemku KN parc č. 2145/149 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Cenová mapa 2022
Umístění opěrné zíďky 
Ortofotomapa – předmět prodeje

 

4.01 Připomínky k územní studii Horní Počernice – východ v rámci veřejného jednání (01/2023)

Návrh bodu 
Příloha č. 1 k usnesení ZMČ – připomínky k Územní studii Horní Počernice východ – veřejné projednání 01 2023
US Horní Počernice – východ veřejná vyhláška – oznámení úřední deska
US-HP N 00 TC textová část 
US-HP N 02a Struktura HV
US-HP N 02b Struktura UK
US-HP N 06 Nadhled axo
US-HP N 11 Struktura HV-námětová část
Usnesení RMČ ze dne 19. 1. 2023 včetně přílohy
Usnesení ZMČ ze dne 27. 6. 2022 k hrubopisu US HP Východ včetně přílohy – připomínek