Materiály na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 19. prosince 2019 od 10:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Schválené programu

3. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části

Návrh bodu

4. Změna počtu členů návrhového výboru a volba nových členů výboru

Návrh bodu

5. Záměr směny pozemků v k. ú. Horní Počernice – sběrný dvůr

Návrh bodu
Záměr směny – katastrální mapa
Záměr směny – ortofoto
6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7. Rozpočtové provizorium na rok 2020

Návrh bodu