Předseda:

  • Ing. Žídek Ondřej

Tajemník:

  • Nováková Kateřina

Členové:

  • prof. Ing. Pavel Jan Ph.D.
  • Toula David
  • Nagy Martin
  • Mgr. Lodrová Kateřina
  • Mgr. Beránek Josef
  • Bc. Šebek Jiří


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha - Horní Počernice. Plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo.

Zápisy

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Ostatní