Předseda:

  • Stára Richard

Členové:

  • Ing. Třešňák Radim
  • RNDr. Exner Václav CSc.
  • Bc. Růžička Petr DiS.
  • Ing. Římal Zbyněk
  • Šebek Jiří
  • Ing. Spilková Tamara


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha - Horní Počernice. Plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo.