Předseda:

  • Stára Richard

Tajemník:

  • Hubínková Zdeňka

Členové:

  • Mgr. Moudrý Jakub
  • RNDr. Exner Václav CSc.
  • Mgr. Růžička Petr DiS, MBA
  • Ing. Římal Zbyněk
  • Bc. Šebek Jiří
  • Ing. Spilková Tamara


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha - Horní Počernice. Plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo.

Zápisy

2022

2021

2020

2019

Ostatní