Materiály na 31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 31. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 6. června 2022 od 13:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

3.01 „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění“

Návrh bodu 

3.02 Koncepce posuzovaná podle zákona o posuzování vlivů na ŽP „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027“

Návrh bodu