Materiály na 33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 20. června 2022 od 15:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

3.01 Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu ve výši 170,8 tis. Kč

Návrh bodu

 

3.02 Stanovení počtu členů Zastupitelstva Městské části pro volební období 2022-2026

Návrh bodu

 

3.03 Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Návrh bodu

Vyhláška

Návrh připomínek