Předseda:

  • Měšťan Petr

Tajemník:

  • Lukšová Frantová Barbora

Členové:

  • Švanda Karel
  • Tauer Richard
  • Volf Ondřej
  • Markulinec Moravcová Hana


Poslední jednání komise proběhlo: 13. 2. 2023 v 16:00

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.