Předseda:

  • Měšťan Petr

Tajemník:

  • Lukšová Frantová Barbora

Členové:

  • Švanda Karel
  • Tauer Richard
  • Volf Ondřej
  • Markulinec Moravcová Hana


Poslední jednání komise proběhlo: 25. 3. 2024 v 14:00

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.