2006

Počet volených členů
zastupitelstva
Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
25 10 787 4 735 43.90 4 729 112 270

 

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
Česká str.sociálně demokrat. 16 121 14.36 25 14.35 3
Koalice pro Počernice 18 279 16.28 25 16.28 4
Komunistická str.Čech a Moravy 12 866 11.46 25 11.45 3
Občanská demokratická strana 65 004 57.90 25 57.89 15

volby2006_1387381886