2010

Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
25 11 242 5 801 51,60 5 801 134 794

 

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
Občanská demokratická strana 17 742 13,16 25 13,16 3
Česká str. sociálně demokrat. 16 019 11,88 24 12,37 3
Komunistická str. Čech a Moravy 11 240 8,34 23 9,06 2
Šance pro Počernice 35 549 26,37 25 26,37 7
TOP 09 9 391 6,97 25 6,96 2
Věci veřejné 7 506 5,57 25 5,56 1
„NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE“ 36 883 27,36 25 27,36 7
SUVERENITA-blok J.Bobošíkové 464 0,34 5 1,72 0