Dotaz občana J. Švejdy ze zasedání Zastupitelstva dne 14. 6. 2023

Zeptal se, jak je to s vyplacením odměn členů komisi a upozornil, že doposud neobdržel odměnu za členství v komisi za r. 2022.

Starosta tento podnět prověří a zajistí nápravu.


Odpověď na interpelaci

Dobrý den, pane Švejdo,

navazuji na Váš dotaz na zasedání ZMČ dne 14.6.2023 týkající se výplat odměn členům komisí RMČ za rok 2022. Po prověření situace s výplatami odměn členům komisí Vám sděluji, že výplaty odměn byly ze značné části členům komisí vyplaceny. Někteří členové však nedodali na naše personální oddělení dokumenty, které je potřebné pro výplatu dodat. Mezi těmito osobami jste uveden i Vy. Jakmile dodáte vyplněné osobní dotazníky, bude Vám odměna poukázána, jelikož Vám byla rozhodnutím ZMČ přiznána. Potřebné dokumenty byly členům jednotlivých komisí rozesílány prostřednictvím jejich tajemníků opakovaně. Uvedenými dokumenty byste měl být tedy vybaven, stačí je jen vyplnit a doručit na personální oddělení.

Tolik k Vašemu dotazu.

S pozdravem

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

tajemník ÚMČ Praha 20