Dotaz občana V. Hoška ze zasedání Zastupitelstva dne 14. 6. 2023

Vladimír Hošek požádal o promítnutí fotografii s názvem „ŘSD rekultivace“. Jedná se o pozemek (pozemky ve vlastnictví státu, se kterými hospodaří ŘSD) – ovál při nájezdu na mladoboleslavskou dálnici z Chlumecké. Po opuštění staveniště nebyl pozemek uveden do původního stavbu. Požádal vedoucí OŽPD, Mgr. V. Bidlovou o zajištění nápravy.

Odpověď na interpelaci

Vážený pane Hošku,

k Vaší interpelaci z posledního jednání zastupitelstva sděluji, že na pozemcích parc. č. 4468/3, 4468/7 a 4598/3 vše v k.ú. Horní Počernice budou na podzim realizovány sadové úpravy – konkrétně budou vysazeny náhradní výsadby uložené do prostoru jižní nájezdové rampy D0 v předpolí dálničního mostu přes komunikaci Chlumecká (rozhodnutím orgánu ochrany přírody čj: MCP20 000811/2022/OZPD/Jel; Spis. zn.: SZ MCP20 023528/2021). Výsadba bude realizována v tomto rozsahu:

- 7 kusů javoru babyky (Acer campestre), o velikosti výpěstku min. 12-14 cm (obvod kmene ve 100 cm výšky)

- 98 ks kaliny tušalaj (Viburnum lantana) o velikosti výpěstku min. 60-80 cm (výška výpěstku).

- 44 ks zimolezu obecného (Lonicera xylosteum) o velikosti výpěstku min. 60-80 cm (výška výpěstku).

- 95 ks rybízu alpínského (Ribes alpinum) o velikosti výpěstku min. 60-80 cm (výška výpěstku).

Rozsah a umístění výsadby akceptuje funkční určení a bezpečnostní limity dotčených pozemků (tj. např. ochranné pásmo komunikace, plochy primárně určené pro budoucí potřeby zařízení staveniště, údržby a obsluhy komunikace apod.). V rozhodnutí byl zároveň stanoven limitní termín pro provedení náhradní výsadby nejpozději do 30. 6. 2024. Dle sdělení žadatele by sadové úpravy navazující na ukončení stavebních prací v rámci stavební akce „D0 510, most přes ul. Chlumeckou“ měly proběhnout na podzim letošního roku.

S přáním krásného dne

Mgr. Věra Bidlová