Dotaz pana Kvíčaly z jednání ZMČ dne 9.3.2015

Pan Kvíčala se zeptal, proč radou nebyla schválena výpůjčka pozemků nutná pro prodloužení ulice U věže.


Odpověď Ing. Zdeňka Vavrušky , vedoucího OHSaI

odpoved-p-kvicala-zmc-9-3-2015