Interpelace JUDr. Dolečka na zasedání zastupitelstva dne 12.9.2016

JUDr. Doleček vyjádřil pochybnost o správnosti rozhodnutí, resp. o absenci odůvodnění rozhodnutí rady, kterým byla zamítnuta jeho žádost o pronájem hrobového místa.  

Dne 19.9.2016 v 8:00 hod. proběhlo na základě interpelace jednání v kanceláři úřadu za účasti JUDr. Dolečka, Mgr. Arnošta a Ing. Brzkovské. Žádost JUDr. Dolečka ve věci pronájmu hrobového místa bude dána opětovně do RMČ.