Interpelace zastupitele Ing. M. Vacka ze zasedání zastupitelstva dne 20. 9. 2021

Ing. Miloš Vacek předložil následující interpelace:
  • „Požadavek na informace pro zastupitele: v jakém stavu je soud o dům č.p. 18 Třebešovská?
Na dotaz částečně odpověděla paní tajemnice. Odpověď doplní a zašle písemně.
  • Dostali jsme dotaci z Národní síť zdravých měst a Místní agenda 21?
Na dotaz odpoví pan starosta písemně.

Odpověď na interpelace zastupitele Ing. M. Vacka

Odpovědi_na_interpelace_zastupitele_M.Vacka