Interpelace zastupitele Ing. M. Vacka ze zasedání zastupitelstva dne 21.3.2022

Ing. M. Vacek se zeptal kolik jsme zaplatili za úpravy tabulek na individuální dotace od začátku úprav do dnešního dne a kolik bude ještě stát úprava posledních nových zásad? Na dotaz bude odpovězeno písemně.

Odpověď na interpelaci

Vacek M. - Odpověď na interpelaci