Interpelace zastupitele J. Kočího z jednání zastupitelstva dne 9.3.2015

Zastupitel, pan Jaroslav Kočí požádal o bezpečnější přechod na ul. Náchodská u ul. Rožnovská. Původně tam byly betonové zátarasy.


Odpověď na interpelaci zastupitele J. Kočího ze zastupitelstva dne 9.3.2015

 

Dobrý den pane Kočí,

na základě pokynu paní starostky Vám k Vaši interpelaci na jednání ZMČ dne 9.3.2015, kdy jste požádal o bezpečnější přechod na ul. Náchodská u ul. Rožnovská sděluji následující:

Odbor životního prostředí a dopravy navrhl řešení pomocí balisetů.  Vzhledem k tomu, že komunikace Náchodská patří hl. m. Praha bude tento návrh řešení předán příslušnému odboru MHMP.

 

 

 

Andrea Jandová

asistentka OKÚ