Interpelace zastupitele Jiřího Šebka ze zasedání zastupitelstva dne 18.9.2017

Zastupitel, pan Jiří Šebek se zeptal na přijatá usnesení schválené na RMČ dne 20.6.2017, které se týkaly schválení darovacích smluv. S kým byly darovací smlouvy uzavřeny, v jaké výši a za co?  

Odpověď na interpelaci

Na dotaz bylo panu Šebkovi odpovězeno emailem dne 17.10.2017.