Interpelace zastupitele Mgr. Pavla Skalického ze zasedání zastupitelstva dne 21.9.2020

Mgr. Pavel Skalický požádal radního, pana Bc. Jaroslava Kočího o zaslání výsledků jeho práce za půl roku ve funkci uvolněného radního v rámci jeho gescí.

Odpověď radního Bc. Jaroslava Kočího na interpelaci

odpoved_na_interpelaci_pskalicky_210920