Interpelace zastupitele Mgr. Petra Růžičky, Ph.D., MBA, DiS. ze zasedání Zastupitelstva dne 14. 6. 2023

Zeptal se radního M. Velíška, jestli máme informace z MHMP kolik počernických dětí se nedostalo na střední školu?

M. Velíšek požádal vedoucí OSVŠ a ta odpověděla, že oficiální informace bude k dispozici v příštím týdnu. MHMP si od všech městských částí MČ vyžádal tuto informaci. Informace bude zaslána písemně.


Odpověď na interpelaci

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vašeho dotazu na jednání ZMČ dne 14. 6. 2023 zasílám požadovanou informaci týkající se počtu žáků devátých tříd, kteří nebyli ke dni 19.6.2023 přijati na žádnou střední školu. Ředitelé informaci odesílali prostřednictvím webového dotazníku dle pokynů MHMP.

Jedná se tedy o nepřijaté žáky:

FZŠ Chodovická – 5 žáků

ZŠ Ratibořická – 2 žáci

ZŠ Stoliňská – 1 žák se zájmem o tříletý učební obor.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Monika Brzkovská

vedoucí Odboru sociálních věcí a školství