Interpelace zastupitele pana Vladimíra Hoška ze zasedání zastupitelstva dne 28.6.2021

Pan Vladimír Hošek se připojil k podnětům, a dotazům, které se týkají sekání trávy, a to konkrétně lokality „Stráně“. Upozornil na velmi vysoké kopřivy, letos zde nebyla provedena ani jedna seč. A požádal o prosekání minimálně průchozích cest v této lokalitě. V této lokalitě jsou umístěna 3 ohniště.

Odpověď na interpelaci

Odpověď_na_interpelaci_zastupitele_V.Hoška