Interpelace zastupitele pana Zbyňka Muchy ze zasedání zastupitelstva dne 7.12.2020

2) b) Jakým způsobem je řešeno užívání haly, která je v majetku MČ, panem J. Pelcem. Jestli je toto řešeno v rámci dohody nebo nějakým jiným způsobem započítáván příjem od pana Pelce za užívání haly. Na dotaz odpoví pan místostarosta písemně.

Odpověď místostarosty Ing. Viléma Čápa na interpelaci

interpelace_zmc_071220_zmucha