Interpelace zastupitele Bc. V. Čápa z jednání zastupitelstva dne 22.4.2013


Odpověď na interpelaci zastupitele Bc. Čápa z jednání zastupitelstva dne 22.4.2013

dohoda_partnersvi
oniz