Interpelace zastupitele V. Hoška ze zasedání zastupitelstva dne 23.9. 2019

Pan Hošek se opakovaně zeptal na stavbu domu v Ledkovské ulici. Radní K. Polydorová odpověděla. Paní starostka upřesnila, že na dotaz bude odpovězeno písemně.

Odpověď na interpelaci

p.Hošek_odpověď