Interpelace zastupitele Zbyňka Muchy ze zasedání Zastupitelstva dne 14. 6. 2023

Zeptal se, jestli proběhla nějaká schůzka na MHMP nebo odboru rozvoje hl. m. Prahy ohledně dalšího vývoje nad studii Horní Počernice východ. V jaké fázi se v současné době tato územní studie nachází a jestli by bylo možné naše zastupitele seznámit s tím, jak byly vypořádány uplatněné připomínky, a to nejlépe prostřednictvím nějaké schůzky. A v návaznosti na to i zda je možné ještě studii upravit.

Odpověď na interpelaci

Vážený pane zastupiteli.

K Vaší interpelaci týkající se dotazu ohledně stavu územní studie Horní Počernice východ níže přeposílám odpověď zástupce pořizovatele Ing. Daniela Novotného, ze které vyplývá, že zpracovateli byly pořizovatelem předány pokyny k finalizaci územní studie na základě podaných připomínek a že s dalšími úpravami již nepočítají.

S vypořádáním připomínek se bude možné seznámit na webových stránkách pořizovatele, kdy toto vypořádání má být součástí územní studie.

Hezké prázdniny.

Ing. Richard Měšťan

Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje