Interpelace zastupitelky H. M. Mravcové ze zasedání zastupitelstva dne 20. 9. 2021

Hana Markulinec Moravcová požádala o zaslání:  
  1. Zadání zpracování Strategického plánu.
 
  1. Jakým způsobem byl pořízen interiér vybavení objektu Stodola a jaká byla celková částka.
  Na oba dotazy bude odpovězeno písemně.  

Odpovědi na interpelace zastupitelky H. M. Moravcové

Odpovědi_na_interpelace_zastupitelky_H.M.Moravcové