Interpelace zastupitelky H. Moravcové ze zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019

H. M. Moravcová se zeptala Mgr. Skalického, jak dopadlo jednání s p. Pelcem ve věci sběrného dvora a jaký je návrh řešení. Mgr. Skalický odpověděl. Odpověď doplnil p. Píša. Paní Moravcová se dále zeptala, jestli se k navrhovanému řešení vyjádřil odbor dopravy. Požádala o písemnou odpověď.  

odpověď_sběrný_dvůr