Interpelace zastupitelky Jany Hájkové, BBA ze zasedání zastupitelstva dne 28.6.2021

Paní J. Hájková, BBA se zeptala, jestli byla uplatněna smluvní pokuta za pozdní dodání opravy laviček - hřiště V Lukách. Paní tajemnice odpověděla. - požádala právní oddělení o prověření, jestli došlo k naplnění smluvních podmínek a k uplatnění reklamace v této souvislosti (hřiště V Lukách). - požádala právní oddělení o stanovisko, zda v parku Jizbická byly provedeny tři seče, které jsou uvedeny ve smlouvě se společností Ippos Bohemia. A pokud provedeny byly, tak konkrétně v jakém termínu.  

Odpověď na interpelaci

Odpověď_na_interpelaci_zastupitelky_J.Hájková