Interpelace zastupitelky Karly Polydorové ze zasedání zastupitelstva dne 21.9.2020

  1. „Ve schváleném jednacím řádu Rady MČ je uvedeno, že se schválený zápis z Rady zveřejňuje na webových stránkách. Proč mě tedy v souladu se zákonem o hl. m. Praze a platným jednacím řádem nebyl zápis poskytnut? Proč není stále zveřejněn zápis z Rady ze dne 28. 8. 2020 Ověřil již pan ing. Jukl zápis? Stále se jedná jen o rozpor ve věci schválení odvolání proti územního rozhodnutí ke stavbě SOKP 511 ? Bylo to na radě řešeno? Byl přehrán záznam a s jakým výsledkem?“
Na poslední tři dotazy odpověděla paní Jana Hájková, BBA.

Odpověď místostarosty Ing. Viléma Čápa na část interpelace

odpoved_na_interpelaci_kpolydorova_210920