Interpelace zastupitelky Mgr. A. Štrobové ze zasedání Zastupitelstva dne 13. 9. 2023

Dotaz se týká přidělování sociálních a startovacích bytů v Kuprově domě. Zeptala se, jestli na ně existuje nějaký pořadník?

Odpověď na interpelaci

Vážená paní kolegyně, Ve věci bytového fondu městské části vám sděluji, že existuje seznam žadatelů o byt, který je pravidelně aktualizován. Pořadí přidělení bytu doporučuje komise bytová, sociálně zdravotní a protidrogová, pomoc lidem ve finanční tísni. V současné době připravujeme nová pravidla přidělování bytů ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení. K tomuto tématu bych ráda přizvala všechny členy zastupitelstva.